Günnewig

Marc Günnewig

*1973 - Münster, Německo

modulorbeat

Hüfferstrasse 20, D-48149 Münster
+49 0 251 28 77 6 70
+49 0 251 28 77 6 69
info@modulorbeat.de
Hlavní obrázek
Biografie
1995-2002 - studium architektury na msa | münster school of architecture

1996-2001 - vyučuje na Ústavu stavebních konstrukcí u prof. Herberta Bühlera na msa

1999 - založil společně s Janem Kampshoffem modulorbeat

2003 - pracovní pobyt v Šanghaji, kde pracoval v různých ateliérech

2004 - vědecký spolupracovník na Technické univerzitě v Berlíně

2005 - založil společně s Janem Kampshoffem Freihaus ms

2008 - získal stipendijní cenu pro mladé umělce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko 

2008-10 - vědecký spolupracovník na Ústavu stavebních konstrukcí a navrhování RWTH v Cáchách
2009 - vyučuje na University of Auckland

2010-11 - vyučuje na msa | münster school of architecture

od 2011 - příležitostné pedagogické působení na univerzitě v Kasselu