Tsukada

Makiko Tsukada

*1961, Japonsko

Makiko Tsukada Architects

6-12-15 Shimoshakujii, Nerima-ku, 177-0042 Tokio
+81 03 5372 7584
+81 03 5372 7862
info@makikotsukada-architects.jp
Hlavní obrázek
Biografie
1986 - vystudovala architekturu na Hokkaido University
1986-89 - pracovala v Obayashi Corporation
1989-93 - pracovala v ateliéru Minoru Takeyama Architect
1993-94 - pracovala v ateliéru Shigeru Ban Architects
1995 - založila vlastní kancelář Makiko Tsukada Architects

Realizace a projekty