Hesse

Ludwig Hesse

*23. 1. 1795Białogard, Polsko
8. 5. 1976Berlín, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Ludwig Ferdinand Hesse byl německý stavitel, dvorní architekt a malíř působící především v Postupimi. Pocházel z rodiny řezníka a farmáře v Pomořansku. Když mu bylo třináct let, zemřela mu matka a ujal se ho strýc, který byl geodetickým inspektorem, od nějž získal architektonické základy. Po krátkém zaměstnání v Koszalinu, nastoupil v letech 1819-20 vojenskou službu v Berlíně a současně studoval na Stavební akademii a univerzitě, kde složil v dubnu 1820 zeměměřičskou zkoušku. Po ukončení studia nastoupil v ministerské stavební komisi a následné studijní cesty ho zavedly v roce 1828 do Rakouska, jižního Německa a Porýní, aby se seznámil s klenutými konstrukcemi jako člen stavebního týmu novogotického kostela Friedrichswerdersche Kirche v Berlíně, který stavěl pod vedením Karla Friedricha Schinkela.
V letech 1830-31 byl zaměstnán jako stavební mistr v Postupimi a v roce 1832 byl povýšen na dvorního inspektora. V letech 1834-35 absolvoval další studijní cesty do Itálie, Francie, Belgie, Anglie, Irska a Skotska v letech 1838-39 a do Ruska, Finska, Švédska a Dánska. Během svých cest vytvořit řadu skic a maleb, které byly po návratu vystaveny berlínské akademie. V roce 1844 ho povolal král Fridrich Vilém IV. do Postupimi, na jehož dvoře působil až do roku 1863. Po smrti Friedricha Stülera byl v roce 1865 jmenován nástupcem v pozici ředitele berlínské zámecké stavební komise.

Realizace a projekty