Titl

Ľubomír Titl

*27. 5. 1929Bratislava, Slovensko
28. 1. 2018Bratislava, Slovensko
Hlavní obrázek
Biografie
Ľubomír Titl je slovenský architekt, ktorý patrí k významným slovenským architektom 20. storočia. Pre jeho tvorbu je príznačná jednoduchosť a elegancia. Jeho tvorbu možeme zaradiť do obdobia neskorej moderny. Spolupracoval s arch. F. Končekem a I. Skočkem v rámci Tvorivé skupiny. Po ukončení stredoškolského vzdelania nastúpil v roku 1948 bez príjmacích pohovorov na odbor architektúry na Stavebnej fakulte v Bratislave. Na fakulte študoval do roku 1952. Veľký vplyv na formovanie jeho architektonického cítenia mali profesori Emil Belluš, Vladimír Karfík, Jan E. Koula, Karel Hannauer, Emanuel Hruška, Alfred Piffl, Jozef Chrobák a Eugen Kramár. Štúdium ukončil v roku 1952.
V roku 1953 začína študovať na Akadémií výtvarných umení v Prahe u profesora Fragnera. Študoval spolu s Jirkom Náhlikom, Iľja Skočekom a Ferdinandom Končekom. Tu v prof. zbore pôsobili veľké kapacity ako Vladimír Sychra, V. V. Štech, Otakar Nejedlý, Ladislav Žák. Už počas štúdia sa Ľ. Titl aktívne zapájal do rôznych súťaží. Štúdium malo veľký význam pre jeho ďalšie pôsobenie v odbore architektúry.
Ľubomíra Titla štúdium v Prahe spojilo s architektami Ferdinandom Končekom a Iľja Skočekom. Spoločne pracovali od roku 1957 v Stavoprojekte v Bratislave, neskôr do roku 1990 ako spoločníci v Združení projektových ateliérov Zväzu slovenských architektov. Zúčastnili sa na mnohých súťažiach a projektoch, ktoré priniesli i výsledky v podobne mnohých realizácií. V rokoch 1994 -1996 pôsobil ako dekan Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Realizace a projekty
1960-67 - Študentský domov Jura Hronca
1955-81 - Istropolis dom odborov a techniky, Bratislava (1956 súťaž, 1956-67 úvodný projekt, 1968-81 realizácia)
1955 - Sídlisko Podhradie, Bratislava (súťaž - 1. odmena)
1959 - Experimentálny obytný dom, Bratislava (1958 projekt, 1959 realizácia)
1959 - Sídlisko Trávniky, Bratislava
1957-63 - Obytné domy, Bratislava - Podhradie (1957 – 1958 projekt, 1960 – 1963 realizácia)
1960-66 - Študentský domov Jura Hronca, Bratislava (1960- 1966 projekt, realizácia,
1960-66 - Dom kultúrnej rekreácie, Bratislava, Kráľovské údolie 8, (1960 - projekt, 1962-66 realizácia)
1965-68 - Sídlisko Dúbravka, Bratislava (1967 - 1968 projekt, 1969 - 1975 realizácia)
1968-69 - Vily pracovníkov OSN, Bratislava, Stará vinárska 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
1969 - Mezonetové domy, Bratislava - Kramáre (1968 projekt, 1969 realizácia)
1969-72 Chemapol, Bratislava, Dr. Vladimíra Clementisa 10
1979 - Objekty centra experimentálneho obytného súboru - Dlhé diely, Bratislava