Ehrensperger

Lisa Ehrensperger

Hlavní obrázek
Biografie
1981 - jednoletý studijní pobyt v Londýně
1985 - pracovní pobyt v polském studiu TKT, Poznaň
1988 - studium architektury na EPF Lausanne a ETH Curych (diplom u prof. Alexander Henz)
1988-89 - vedoucí projektu v curyšské kanceláři Fritze Schwarze
od 1989 - společně s Rolandem Freiem vede v Curychu vlastní ateliér Frei & Ehrensperger
1999-2013 - členka BSA (Svaz švýcarských architektů), prezidentka Architektonického fóra v Curychu
Zasedala ve více než šedesáti soutěžních komisích ve Švýcarsku i zahraničí. Do roku 2013 byla členkou stavební rady města Winterthur. Je členkou stavebního kolegia Meilen, městské stavební komise v Bernu a poradního orgánu univerzitního města Thübingen.

Realizace a projekty