Biografie
2001 - studium architektury na Polytechnice ve Varšavě

Realizace a projekty