Biografie
1967-73 - Slovenská vysoká škola technická Bratislava Fakulta stavebná, odbor - Architektúra
Ukončenie štúdia diplomovým projektom Hotel v Železnej Studničke v Bratislave vypracovaný pod vedením Doc. Ing.arch Ladislava Kušníra, PhD.
1973-74 - Mestský projektový podnik Považská Bystrica - projektant;
1974-92 - DRUPRO Bratislava - ateliér Považská Bystrica - samostatný projektant, vedúci projektant, vedúci ateliéru; viackrát pracovne ocenený
od 1992 - založenie Arkon atelier s.r.o. Považská Bystrica - konateľ a majiteľ
od 2000 - autorizovaný architekt SKA
- člen Spoloku architektov Slovenska SAS, člen komisií architektonických súťaží, v komisii pre výstavbu mesta Považská Bystrica

Realizace a projekty