Jägrová

Katarína Jägrová

*1. 6. 1979, Slovensko
Brnianska 49, 81104 Bratislava
+421 2 3214 1901
gfi@gfi.sk
Hlavní obrázek
Biografie
Od roku 2003 pôsobí ako architektka s architektonickým vzdelaním z FA STU Bratislava, Viedeň, Brno. V súčasnosti pracuje pre architektonický ateliér GFI. Od roku 2009 je členkou Slovenskej komory architektov. Svoje profesijné znalosti nadobúdala šesťročným pôsobením v zahraničí, v Prahe a v Londýne, kde pracovala v renomovanom ateliéri Richarda Rogersa zaoberajúcim sa nielen architektúrou, ale aj urbanizáciou a hlavne regeneráciou miest. Od roku 2012 spolupracuje s útvarom hlavného architekta mesta Bratislavy. V súčasnosti napomáha mestu Trenčín pri riešení urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke. V poslednom čase navrhovala v spolupráci s Imagine Development bytový dom Hájpark, ktorý mal za cieľ maximálne využiť a pritom nenarušiť prírodné prostredie lužných lesov a zlepšiť existujúcu kvalitu územia.

Realizace a projekty