Lhota

Karel Lhota

Hlavní obrázek
Biografie
Byl synem architekta Josefa Lhoty. Navštěvoval státní reálku v Plzni, kde byl otec jmenován ředitelem místní průmyslové školy. V letech 1912-14 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství v Praze. Během I. světové války řídil vojenské stavby. V letech 1917-23 pokračoval ve studiu na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství.
Po vzniku ČSR byl Lhotův otec jmenován ministerským radou na ministerstvu školství a rodina se tak opět vrátila do Prahy.
 Vedle staveb, např v roce 1921 Lhota projektoval státní nemocnici v Košicích, se Lhota zabýval i scénickou tvorbou. V letech 1925-32 působil jako pedagog na plzeňské stavební průmyslové škole. V Plzni se seznámil s architektem Adolfem Loosem a doporučil ho Müllerově rodině k projektování vily v Praze-Střešovicích. Zde i na dalších Loosových projektech se pak účastnil jako spoluautor.
 V letech 1932-42 se stal profesorem na I. státní průmyslové škole v Praze a od r. 1942 byl zaměstnán jako inspektor odborných škol při ministerstvu školství a národní osvěty. V roce 1939 mu byla Českou vysokou školou technickou v Brně udělena hodnost doktora technických věd za zpracování územního plánu Vysokého nad Jizerou. Byl autorem studií Dřevěný dům (1938) a Stavební hmoty (1942).
ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.

Realizace a projekty