Janů

Karel Janů

*12. 5. 1910Praha, Česká republika
11. 2. 1995, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Prof. Ing.arch. Karel Janů DrSc. byl ve třicátých letech spolu s Jiřím Štursou a Jiřím Voženílkem členem levicové skupiny PAS (Pokroková architektonická skupina). Zabývali se otázkami sociálního bydlení a typizací stavební výroby podle sovětských vzorů. Paradoxně je jeho nejznámějším dílem Volmanova vila v Čelákovicích, luxusní vila pro majitele strojíren Josefa Volmana. Po roce 1945 a především po roce 1948 se angažoval v nové organizaci stavebnictví. Byl generálním ředitelem Československých stavebních závodů. V roce 1959 byl jmenován profesorem pozemního stavitelství na stavební fakultě ČVUT. V letech 1963-1965 byl děkanem stavební fakulty. Své působení na katedře přerušil v letech 1965-1969, kdy byl náměstkem ministra školství. Po návratu působil na ČVUT do roku 1972.

Projekty
1931-35 - obytná a průmyslová oblast severně od Prahy (v pásu Kralupy nad Vltavou - Brandýs nad Labem) - projekt skupiny PAS (Janů, Štursa, Voženílek) byl aplikací "lineárního města" podle teorií Nikolaje Alexandroviče Miljutina (1889-1942): Socgorod – Otázka výstavby socialistických měst.

Realizované stavby
1937-38 - obytný dům, Praha 6 - Dejvice, čp. 214, Evropská 36, spolu s Jiřím Štursou [3]
1938-39 - Volmanova vila, Čelákovice, spolu s Jiřím Štursou [4]
1938-39 - činžovní dům, Praha 7 – Holešovice, čp. 386, Milady Horákové 63

Spisy
Karel Janů – Jiří Štursa – Jiří Voženílek: Architektura a společnost : Vývoj architektury za kapitalismu a úkoly socialistického architekta : Zásady a program socialistických architektů, Praha : Levá fronta, 1933
Karel Janů – Jiří Štursa – Jiří Voženílek, Je možná vědecká syntéza v architektuře?. Magazín Družstevní práce IV, 1936-1937, s. 176–182
Průmyslová výroba bytů na obzoru rozvoje stavební techniky, Architektura ČSR 1973, s. 24
Průmyslová výroba staveb a architektura, Praha : České vysoké učení technické, 1978