Kaden + Partner

Alexanderstraße 7, D-10178 Berlín
+30 4862 4662
+30 4862 4661
info@kadenundpartner.de


Kaden

Tom Kaden

*1961 - Kamenice
zakladatel

Hlavní obrázek
Architektura studia Kaden + Partner se vyznačuje především důrazem na konstruktivnost, společenský aspekt stavění a městský prostor. Hlavním předmětem zájmu studia je bydlení jako prostor sociální interakce, které má kombinovat individuální a sdílené aspekty.
Dřevo je v rámci města vnímáno jako určitý nástroj. Cílem studia Kaden + Partner však není stavět typické dřevostavby, nýbrž využití dřeva pro primární konstrukce, kdy je dřevo v různých formách využíváno pro vytváření prostoru a kombinováno za účelem zcela nedogamtické optimalizace.
Společně s dalšími jedenácti berlínskými architektonickými kancelářemi si Kaden + Partner troufají formulovat alternativy k městské urbanistické politice, čímž si již vysloužili přezdívku „Team XI“ – coby jakýsi příslib nového architektonického směřování.