Troy

Juri Troy

Hlavní obrázek
Biografie
1986-95 - vyučil se kameníkem a vystudoval obor pozemní stavby ve Vorarlbersku
1995-98 - studium architektury na Technické univerzitě v Innsbruck

u
1998-2002 - studium Akademii výtvarných umění ve Vídni, diplomový projekt "reentering expo" / Sevilla
2003 - založil ve Vídni vlastní kancelář Troy


2005-07 - pedagogická činnost na Ústavu architektury a navrhování TU Vídeň


2005-11 - společná kancelář Hein-Troy architekten v Břežnici
od 2006 - člen představenstva Profesního sdružení výtvarných umělců Vorarlberska - obor architektura
od 2010 - člen umělecké komise spolkové země Vorarlbersko
od 2011 - vlastní ateliér juri troy architects se sídlem ve Vídni a Břežnici
od 2011 - vyučuje na Technické univerzitě ve Vídni obor prostorového a trvale udržitelného navrhování

Realizace a projekty