Smolenicky

Joseph Smolenicky

Hlavní obrázek
Biografie
Jožo Smolenický se narodil v roce 1960, vysrůstal v Bernu a vzdělání získal v 80. letech u prof. Fabio Reinharta a jeho asistenta Miroslava Šika na Polytechnické univerzitě v Curychu. Zastánce analogické architektury na škole pokračoval jako asistent Fabio Reinharta a později Hanse Kollhoffa. V roce 1992 opustil akademickou dráhu a otevřel v Curychu vlastní architektonický ateliér.

Realizace a projekty