Specht

Jochen Specht

Steinebach 13, A-6850 Dornbirn
+43 699 17229061
+43 5572 377007
mail@jochenspecht.com
Hlavní obrázek
Biografie
1998-2005 - získával pracovní zkušenosti v projekčních kancelářích v Rakousku a Německu

2004-05 - vyučoval u prof. Wim van den Bergh na Ústavu obytných staveb, RWTH v Cáchách

2000-05 - studoval architekturu na RWTH v Cáchách, diplomový projekt u prof. Klaus Kada

2005-09 - pracoval v ateliéru Oskar Leo Kaufmann | Albert Rüf Ziviltechniker GmbH 

od 2009 - působí jako samostatně činný architekt

Realizace a projekty