Slowik

Jiří Slowik

*10. 9. 1990

TVARY

Štefánikova 38c, Brno
(+420) 603 488 039
jirka@tvary.net

Hlavní obrázek
Vzdělání
2010-17 – Vysoké učení technické Brno, fakulta stavební, obor Konstrukce a dopravní stavby

Pracovní zkušenosti
2019-současnost – jednatel a spoluzakladatel společnosti Real World Textures s.r.o.
(Digitalizace reálných výrobků pro použití ve 3D + provoz online knihovny 3D obsahu www.reawote.com)
2017-současnost – společník a spoluzakladatel studia TVARY
2014-17 – profesionální 3D grafik, freelancer

Aktivity
2021-22 – spoluřešitel řešitel Grantu TA ČR – TP03020017: REAWOTE – Online library of digitised materials from real-world producers
2019-22 – hlavní autor myšlenky sestavení knihovny digitalizovaného 3D obsahu reálných výrobců www.reawote.com

Realizace a projekty