Jiří Gebrian

*27. 12. 1946Lysice, Česká republika
Jílová 4576, 76005 Zlín
Hlavní obrázek
Biografie
Od roku 1974 působil v útvaru hlavního architekta okresu Gottwaldov jako projektant, od roku 1986 jako hlavní architekt okresu Zlín. Podílel se na zpracování územního plánu Zlína a Otrokovic. Je autorem a spoluautorem řady staveb jak ve Zlíně, tak v okrese Zlín. Podílel se na filmových scénářích A co dál, město či televizním cyklu Zjizvená tvář měst. Od roku 1993 je architektem vlastního ateliéru AJG.

Realizace a projekty