Biografie
Architekt, urbanista a propagátor ochrany přírody Jindřich Kumpošt vystudoval v roce 1919 Akademii výtvarných umění ve Vídni a v letech 1920–1925 byl hlavním architektem stavebního úřadu města Brna. Od roku 1926 do konce druhé světové války byl samostatným projektantem v Brně. V letech 1945 až 1949 byl členem čtyřčlenné ředitelské rady Zemského studijního a plánovacího ústavu Moravskoslezského v Brně (s B. Fuchsem, V. Bumbou a J. Mazlem). Od roku 1945 až do roku 1956 byl vedoucím (přednostou) odboru výstavby Zemského (Krajského) národního výboru v Brně. V 50. letech se začal intenzivně zajímat také o ochranu přírodního prostředí a začal spolupracovat s přírodovědci a ochránci přírody. Zřejmě na konci 50. let byl dokonce na čas zaměstnán na Katedře životního prostředí Masarykovy univerzity v Brně a v 60. letech byl členem redakce časopisu Ochrana přírody. V roce 1965 byl architektovi udělen Řád práce. Zemřel o tři roky později v Brně.
Jan Dostalík

Realizace a projekty

Další díla 
  • Nájemné domy, Brno-Veveří, Nedudova ul., 1920-21
  • Nájemný dům, Brno-Štýřice, Celní ul., 1922-23
  • Oresní nemocenská pokladna, Brno-Veveří, Nerudova ul., 1922-24
  • Rodinné domy, Brno-Stránice, Lerchova ul., 1923
  • Nájemné domy se spořitelnou a kavárnou, Brno-Královo Pole, Palackého, Husitská, 23-25
  • Nájemní domy, Brno-Stránice, Vaňkovo nám., 1926
  • Kavárna Jana Nekvapila Savoy, Brno-město,Běhounská ul., Jakubské nám., 1928-29
Výběr z urbanistických, regulačních, územních plánů a regionálních studií
Soutěžní návrh na regulaci a zastavění Kraví hory v Brně, 2. cena – s B. Fuchsem (1932-33)
Soutěžní návrh na dopravně komunikační plán Velkého Brna, 2. cena (1. cena nebyla udělena) – s B. Fuchsem a F. Sklenářem (1933)
Regulační plán sektoru kolonie 1000 rodinných domků pro rok 1934, Brno-Slatina (1933)
Soutěžní návrh na řešení brněnského železničního uzlu v urbanistických důsledcích pro směrný plán a jeho širší území – s B. Fuchsem (1933)
Návrh na regionální plán údolí Dřevnice (regionální plán zlínské oblasti – s B. Fuchsem (1934-35)
Vodohospodářský plán pro Moravu (1. polovina 40. let)
Regulační plány obcí Žebětín, Rozdrojovice, Rakvice, Prušánky (1939-45)
Základní upravovací plán města Prostějov – s A. Liebscherem (1948)
Urbanistické studie řešení území (Olomouc, Přerov, Kroměříž, Prostějov) (50.-60. léta 20. století)
Dunajsko-oderský průplav z hlediska Brněnského kraje (1953)
Vodohospodářská studie úpravy vodních toků a nádrží na Moravě (50.-60. léta 20. století)
Územní studie řeky Svitavy – s E. Vackářem a M. Kyselkou (1964)
Návrh regulačního plánu vodní nádrže na Dyji (Nové Mlýny) (1964)
Spolupráce na studii: SMRŽOVÁ, J. et al. Ochrana a tvorba životního prostředí v Jihomoravském kraji (I. etapa). Brno: VÚVA, 1967.

Zdroje
DOSTALÍK, J. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968 (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 56, 251-252.
FUCHS, B. Jindřich Kumpošt. Architektura ČSSR, 1968, roč. 27, s. 508-509.
PELČÁK, P. – WAHLA, I. (eds.). Jindřich Kumpošt: 1891-1968. Brno: Spolek Obecní dům Brno, 2006.
ŠMARDA, J. Zemřel akademický architekt Jindřich Kumpošt. Ochrana přírody, 1968, roč. 23, s. 215 (obr.).