Kovář starší

Jaroslav Kovář starší

*1. 3. 1883Dukovany, Česká republika
24. 5. 1961Olomouc, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Jaroslav Kovář starší byl český architekt. Jeho tvorba je inspirována množstvím architektonických stylů počátku 20. století od neobaroka přes secesi a kubismus až po monumentalismus. Většina jeho staveb se nachází v Olomouci. Vystudoval na České technice v Praze u profesora Aloise Čenského a podle některých zdrojů měl studovat i v Brně u profesora Jaroslava Syřiště. Mezi lety 1905-08 se vzdělával a pracoval v různých studiích v USA (New York, Chicago) a v roce 1909 se trvale usadil v Olomouci, žil zde s manželkou a synem (budoucím architektem Jaroslavem Kovářem mladším). Začal pracovat ve společnosti Jana Hublíka a v roce 1915 zahájil činnost jako samostatný architekt. Po smrti své první manželky v roce 1937 se oženil ještě dvakrát, naposledy v roce 1951.