Koula

Jan Koula

*7. 2. 1855Český Brod, Česká republika
18. 5. 1919Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Narozen 7. 2. 1855 v Českém Brodě. Studium architektury na české technice v Praze a rok na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Th. Hansena. Od r. 1878 asistentem prof. Schulze, od 1884 mimořádným a od 1887 řádným profesorem architektonického tvarosloví a ornamentálního kreslení na české technice v Praze. Současně učí perspektivu na pražské Akademii výtvarných umění. Buduje Národopisné muzeum v rámci Národního muzea - v l. 1892-1917 správcem národopisných a archeologických sbírek. Široká práce publikační, od 1881 řídí časopis Architektonický obzor. Spoluzakladatel Klubu za starou Prahu. Umírá 18. 5. 1919 v Praze. Výstavy jeho celoživotního díla uspořádány v Praze v l. 1939 a 1955.
Jan Koula, spolupracovník a pokračovatel Ant. Wiehla, byl nejen tvůrčím architektem historizujícího a folklórního směru. Byl především vynikajícím znalcem a propagátorem lidového umění, lidové architektury a interiérů, uměleckého průmyslu. Jakožto výborný výtvarník navrhoval sgrafita na budovy, nábytek, skleněné předměty, mříže, šperky, výšivky aj. Rozvíjel rozsáhlou sběratelskou činnost, uloženou zejména v Národopisném muzeu v Praze, zabýval se záchranou architektonických a uměleckoprůmyslových památek. Též jako kreslíř a akvarelista byl nezapomenutelný.
ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.
Díla
* úprava interiérů paláce V. Lanny v Hybernské ul. čp. 1030 v Praze (1880),
    * novorenesanční sokolovna v Českém Brodě (1884),
    * Česká chalupa na Jubilejní výstavě v Praze (1891),
    * Rychta na Národopisné výstavě v Praze (1895),
    * novorenesanční Suchardova vila v Slavíčkově ul. čp. 151 v Praze-Bubenči (1895-96),
    * Koulova vlastní rodinná vila v lidovém slohu v Slavíčkově ul. čp. 153 v Praze-Bubenči (1896),
    * novorenesanční dům Adolfa Heyduka, Tyršova ul. čp. 438 v Písku (1899),
    * novobarokní dům v Pařížské tř. čp. 1073 v Praze (1902),
    * dům na Staroměstském nám. čp. 608 v Praze (1904-05),
    * úpravy Staroměstské radnice a sousedícího domu U minuty v Praze,
    * Čechův most v Praze (1906-08, s Ing. M. Petrů),
    * nerealizované známé projekty vyústění mostu Svatopluka Čecha s průkopem na Letnou (1908-10),
    * úpravy Strakovy akademie v Praze,
    * pavilón Maroldova panoramatu Bitvy u Lipan v Královské oboře v Praze (1908),
    * rekonstrukce historické renesanční radnice v Plzni a její spojení s vedlejším domem čp. 290 (1907-12),

Účast v četných soutěžích
* Reprezentační dům hl. m. Prahy (1903),
    * úpravy Vlašského dvora v Kutné Hoře,
    * divadlo ve Slaném,
    * přestavba Staroměstské radnice,
    * rekonstrukce kláštera sv. Anežky České aj.


Publikace
* Památky uměleckého průmyslu v Čechách (I. díl 1882, II. díl 1888).
    * Články a studie o keramice, sklu, hrnčířství, uměleckém kovářství, národních krojích aj.