Chválek

Jan Chválek

*22. 11. 1925Uherský Brod, Česká republika
29. 8. 1982Ostrava, Česká republika
Hlavní obrázek
Architekt Jan Chválek patřil ke generaci, která po absolvování vysoké školy vstoupila do praxe uprostřed první velké vlny socialistické výstavby v padesátých letech.
Po studiích na Fakultě architektury brněnského Vysokého učení technického pracoval krátce v projekci Jihomoravských vodáren v Brně a v roce 1956 nastoupil do ostravského Stavoprojektu, který pak zůstal již natrvalo spojen s jeho osudem pracovním i životním.
Už jeho prvé projekty a realizace ukazují na neobyčejný talent, zároveň však i smysl pro konstrukci a zajímavý a domyšlený detail. Jeho koupaliště v Karviné a krytý bazén v Ostravě jsou dodnes příkladem promyšleného konceptu a neokázalé architektury.
V letech šedesátých se architekt Chválek zabýval problematikou hotelových domů. A opět z jeho tvůrčí dílny vycházejí návrhy, které se okamžitě realizují ve Frýdku-Místku a pak v dalších modifikacích jsou převzaty jinými autory i v Ostravě. Návrhy opět nesou všechny osobité znaky jeho přemýšlivého přístupu k architektonickým a výtvarným otázkám.
V roce 1963 byl jmenován vedoucím ateliéru 5 v ostravském Stavoprojektu a jeho zájem se soustředil především na rekonstrukci ostravského centra a výstavbu ve Frýdku-Místku, kde se sídliště Anenská stává příkladem okrsku, jakých je u nás poskrovnu.
Ovšem jeho velká tvůrčí touha zůstala bohužel nenaplněna. Jeho projekt velkého krytého bazénu pro Porubu, kterému věnoval dlouhá léta usilovné práce, nakonec nebyl podle jeho návrhu realizován.
Velkou část své záviděníhodné aktivity věnoval Svazu architektů. Pracoval v mnoha funkcích, především v komisi sportovních staveb, kde i reprezentoval Svaz architektů ČSR na odborných sympoziích v zahraničí.
Neméně významnou částí jeho tvůrčí činnosti byla práce v umělecké komisi Díla a jeho spolupráce s výtvarnými umělci na realizaci náročných architektonicko-sochařských děl, ke kterým patří kupříkladu řešení náměstí Lidových milicí s kašnou nebo koncept řešení parku Klementa Gottwalda v Ostravě.

Realizace a projekty

0 komentářů
přidat komentář