Biografie
Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave.

Realizace a projekty