V roce 1975 vystudoval architekturu na Mackenzie University, kde následně působil jako profesor teorie architektury a škole komunikací Fundação Armando Álvares Penteado.

Realizace a projekty