INSOWOOL s.r.o.

INSOWOOL s.r.o.

K Nedvězí 107, 104 00 Praha
267 310 722
773 831 668
271 769 373
info@insowool.cz

Hlavní obrázek
Společnost INSOWOOL se systematicky zaměřuje na problematiku využití přírodních materiálů pro konstrukce staveb tak, aby přispívaly ke zdravému prostředí v jejich interiérech, byly energeticky úsporné a přitom vytvářely příjemnou pohodu uvnitř objektu nejen v zimním, ale i v letním období.

Společnost Insowool zavedla na trh v ČR jako první pojem takzvané difúzně otevřené konstrukce staveb, které má dnes certifikované v širokém spektru jednotlivých souvrství. V zásadě jde o konstrukce obvodových a střešních plášťů, které neobsahují žádné parozábrany a podobné paronepropustné materiály (obálka budovy se chová jako pokožka, v jistém smyslu „dýchá“). Tím se významně zlepšují hygienické parametry prostředí interiérů, vlhkostní mikroklima uvnitř budovy je stabilní a konstrukce mají regenerační schopnost, tedy v  případě vlhkostní havárie se dokážou samy vniklé vlhkosti zbavit. Tyto konstrukce jsou také odolné proti přehřívání a zamezují tak nepříjemným situacím, kdy se v letním období nedají vnitřní prostory zejména podkroví či bungalovů bez použití klimatizačních jednotek „uchladit“.

Výsledkem dlouhodobého vývoje konstrukcí je tzv. ENERGETICKÁ STAVEBNICE INSOWOOL „DIFFU“, což je souhrn řešení střešních plášťů, obvodových plášťů a jejich zateplení a konečně stropů posledních podlaží a stropů bungalovů, kdy si zákazník sám volí jak míru tepelně izolační schopnosti, tak i odolnost proti přehřívání pláště budovy.DřevostavbyZateplení podkroví střechZateplení stropu a bungalovuZateplení zdí a stěnKonstrukce výhradně z přírodních materiálůCertifikovaná technická řešení společnosti INSOWOOL využívá celá řada realizačních firem, které jsou odborně proškolené a mají zkušenost s praktickou realizací staveb z přírodních materiálů.

Základními materiály využívanými pro konstrukční řešení společnosti INSOWOOL jsou dřevovláknité desky HOFATEX, dále izolační materiály na bázi konopí a minerální izolace vyráběné bezformaldehydovou technologií.Schéma konstrukce:
Související články
Obvodové a střešní pláště společnosti Insowool
Zateplení rekreačního objektu snadno a rychle deskami HOFATEX
Vzduchotěsnost dřevostaveb a jejich tepelné ztráty
Zateplování roubenek a srubů
Zateplení stěn i podkroví roubenek a srubů
Ochrana podkroví střech deskami Hofatex proti přehřívání
Dva současné koncepty plášťů dřevostaveb
Energetika dřevostaveb nejen zimní…
Zimní a letní energetika budov
Obvodové a střešní pláště na bázi dřeva
Budoucnost dřevěných konstrukcí
Moderní konstrukce zateplení podkroví

Reference
Realizace : CELET s.r.o., Netradiční ztvárnění obvodového pláště dřevostavby bungalovu. Konstrukce diffuwal® 2010. Použití desek Hofatex SysTem 60 mm.


Realizace : VITTORE s.r.o., Obvodový plášť konstrukce diffuwall® 2010. Použití desek Hofatex SysTem 100 mm.


Realizace : EKO-PRO s.r.o., Ukázka praktické realizace z interiéru. Použití systémů konstrukcí: diffuwall® 2010 – svislá konstrukce obvodového pláště, diffuroof® „e“ – šikmina podkroví střešního pláště a diffutop® - vodorovné zateplení stropu podkroví pod nevytápěnou půdou.


Realizace : Stavitelství RÖWE, Obvodový plášť diffuwall® 2010. Nízkoenergetický RD založený na pilotách


Realizace : A-X s.r.o., Nízkoenergetický RD, obvodový plášť diffuwall®.


Realizace : VITTORE s.r.o., Nízkoenergetický RD typu bungalov. Obvodový plášť diffuwall® 2010 s provětrávanou fasádou, vzhled režného zdiva. Strop bungalovu diffutop®.