Njirić

Hrvoje Njirić

*1960 - Záhřeb, Chorvatsko
Petrova 140, HR-10000 Záhřeb
+385 1 2335551
+385 1 2325509
info@njiric.com

Hlavní obrázek
Biografie
1979-86 - studium Fakulty architektury na univerzitě v Záhřebu
1987-90 - pracoval pro řadu architektonických kanceláří v Záhřebu
1990-96 - pracoval jako samostatný architekt ve Štýrském Hradci
1990-2001 - spolupráce s Helenou Paver Njirić v Záhřebu / njirić+njirić arhitekti
1998-99 - hostující profesor na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci
2000 - hostující profesor na Fakultách architektury v Lublani a Ferraře
2000-05 - děkan, profesor a vedoucí Ústavu arch. typologií na Technické univerzitě ve Štýrském Hradci
od 2001 - vlastní ateliér v Záhřebu njiric+ arhitekti
2005 - hostující profesor na  College of Architecture v dánském Aarhusu
2006 - hostující profesor na univerzitě v italském Terstu
od 2007 - nástupce Günthera Domeniga na Fakultě architektury univerzity ve Splitu
od 2008 - hostující profesor na ETSAM v Madridu
Působil jako hostující kritik na  HAB Výmar, ETSAB Barcelona, TU Vídeň, AA Londýn, ETH Curych,  Strathclyde University of Glasgow, Politecnico di Milano, Southeast University of Nanjing.

Realizace a projekty