Kaufmann

Hermann Kaufmann

Hlavní obrázek
Biografie
Hermann Kaufmann je významný vorarlberský architekt a hlavní průkopník moderních dřevěných konstrukcí v Evropě. Narodil se ve vesnici Reuthe ležící v Bregenzském lese do rodiny s dlouholetou tesařskou tradicí. Území je dodnes hustě porostlé lesy a dřevo představuje jeden z nejvýznamnějších místních finančních zdrojů. Hermann Kaufmann od mala pomáhal s chodem rodinné firmy, což mu umožnilo dokonale poznat vlastnosti dřeva a naučit se technicky myslet. Ke studiu architektury ho přiměl jeho strýc Leopold Kaufmann, který je rovněž významným průkopníkem dřevostaveb ve Vorarlbersku. Vystudoval na Technické univerzitě v Innsbrucku a následně na Technické univerzitě ve Vídni, kde diplomoval u profesora Ernsta Hiesmayra. Po dvou letech sbírání pracovních zkušeností založil v roce 1983 společně Christianem Lenzem a Elmarem Gmeinerem ve Schwarzachu vlastní ateliér.  V letech 1986-93 vedl společnou kancelář s Helmutem Dietrichem a od 1999 má ve Schwarzachu vlastní architektonickou praxi.
Jeho architektonický projev je ovlivněný myšlenkami klasické moderny a současně snahou o nalezení řešení trvale udržitelného stavěná za pomocí moderních dřevěných konstrukcí. Jeho tvorba odráží přechod od klasického způsobu dřevěných konstrukcí, které jsou rastrově členěné řadou drobných prvků k plochým monolitických konstrukcím z lepených nosníků. Kromě vlastní praxe také vyučoval na řadě univerzit (Vaduz, Lublaň, Štýrský Hradec). Od roku 2002 je profesorem na Ústavu navrhování dřevěných konstrukcí na Technické univerzitě v Mnichově.

Realizace a projekty