Fasch

Hemma Fasch

*1959, Štýrský Hradec, Rakousko

fasch&fuchs.architekten

Stumpergasse 14/25, A-1060 Vídeň
+43 1 597 35 32
+43 1 597 35 32 99
office@faschundfuchs.com
Hlavní obrázek
Biografie
1989 - studium architektury ve Štýrském Hradci a diplom u Günthera Domeniga

1992-98 - asistentka na Technické univerzitě ve Vídni u Helmuta Richtera
od 1994 - autorizace a společná kancelář s Jakobem Fuchsem
Žije a pracuje v Hausmannstätten u Štýrského Hradce a ve Vídni

Realizace a projekty