Biografie
1989 - studium architektury ve Štýrském Hradci a diplom u Günthera Domeniga

1992-98 - asistentka na Technické univerzitě ve Vídni u Helmuta Richtera
od 1994 - autorizace a společná kancelář s Jakobem Fuchsem
Žije a pracuje v Hausmannstätten u Štýrského Hradce a ve Vídni

Realizace a projekty