HOK

Hellmuth, Obata and Kassabaum

Hlavní obrázek
HOK (dříve Hellmuth, Obata + Kassabaum) je celosvětově působící kancelář zabývající se architekturou, interiéry, inženýrstvím, plánováním a konzultacemi. HOK je největší architektonicko-inženýrskou firmou ve Spojených státech a vzorem pro navrhování trvale udržitelných staveb. HOK je zároveň druhá nejvěštší kancelář v USA zabývající se navrhováním interiérů. V roce 2011 pracovalo v síti 25 kanceláří po celém světě více než 1800 odborníků ve všech architektonických oblastech.

Realizace a projekty