Heinrich Blum

*16. 1. 1884Soběšice, Česká republika
1942
Hlavní obrázek
Biografie
Heinrich Blum se narodil v Soběšicích u Brna v židovské rodině. Otec Šimon, matka Leopolda rozená Polatschková. Studia absolvoval na První německé reálce v Brně, poté na Německé technice tamtéž, kde byl imatrikulován 17. ledna 1903. První státní zkoušku složil roku 1914 (51 bodů), druhou až v roce 1921 pravděpodobně kvůli vojenské službě v 1. světové válce.
Na technice pokračoval jako asistent postgraduálním studiem a disertační prací „Studie zástavby Akademické čtvrti na Kraví hoře s návazností na území mezi Kraví horou a Královým polem“. V polovině 30. let bydlel v bytě rodičů na Kobližné 18.
Po studiu se Heinrich zařadil k brněnským architektům, vesměs židům - Ernst Wiesner, Otto Eisler, Sikmund Kerekes, kteří viděli hlavní orientační bod v Adolfu Loosovi s nímž se setkali v roce 1920. Díky vlivu Loose tak Brno získalo velký náskok v uplatněním moderní architektury.
Na začátku listopadu 1941 se oženil s Gertrudou Nasch (* 14. ledna 1905 v Holešově) a bydlel Na Ponávce 16. Spolu se svou ženou byl 14. dubna 1942 deportován do terezínského gheta transportem Ah jako č. 713 a následně 27. dubna 1942 transportem Aq jako č. 618 do polské Izbice. Z Izbice pak byli zřejmě transportováni do některého z blízkých vyhlazovacích táborů Majdanek, Belžec, Chelmno nebo Sobibor, kde byli zavražděni.

Realizace a projekty