Hans Christian

Hansen Hans Christian

*20. 4. 1803 - Kodaň, Dánsko
2. 5. 1983 - Kodaň, Dánsko
Hlavní obrázek
Biografie
Hans Christian Hansen navštěvoval královskou uměleckou akademii v Kodani u Gustava Friedricha Hetsche. V roce 1831 získal od Akademie zlatou medaili a cestovní stipendium. První dva roky strávil v Itálii (v Římě a na Sicílii) a poté se přestěhoval do Athén, nového hlavního města Řecka, které získalo nezávislost na Osmanské říši. Tou dobou byly Athény malou vesnicí s několika tisíci obyvateli a hlavním městem byly zvoleny z historických důvodů. Aby se město stalo moderní metropolí, muselo projí mohutnou přestavbou. Hansen si získal přízeň krále Otty I. a v roce 1834 byl jmenován dvorním architektem. 1838 se k němu připojil jeho bratr Theophil Hansen, který však nebyl tolik úspěšný v získávání zakázek.
Mezi nejslavnější realizace H.C.Hansena je sídlo národní Kapodistrian univerzity v Athénách (1839-41, dokončena 1864) postavená z mramoru v duchu neohelénského klasicismu, který se později stal předobrazem pro mnoho historizujících staveb v Německu. Společně s athénskou Akademií a národní knihovnou (dokončenou jeho bratrem) patři mezi tvz. neoklasicistní aténskou trilogii.
Hansenova pověst brzy přesáhla hranice Řecka a v roce 1850 ho oslovila rakouská pobočka Lloyd's , aby pro ni postavil arsenal a loděnice v Terstu (1852-56), pro něž se nechal inspirovat byzantskou architekturou. Po ozbrojeném převratu v září 1843 bylo pro cizince stále těžší získal v Řecku zakázku. V roce 1851 se proto H.C.Hansen rozhodl vrátit téměř po dvaceti letech zpět do Dánska. Byl jmenován královským stavební ospektorem pro oblast Funen a okolní ostrovy, čímž musel pověřil C.A.Møllera, kvůli dokončení doků v Terstu. V roce 1867 se stal členem kodaňské akademie a ve stejném roce zaujal místo profesora architektury po zesnulém M.G.Bindesbøllovi. Po svém návratu do Dánska nedostal příležitosti, které by reflektovaly jeho úspěchy v zahraničí. Postavil v Kodani městskou nemocnici, která používá stejné obloukové motivy jako loděnice v Terstu. Na místě bývalých městských hradeb postavil postavil hvězdárnu  Østervold a pro kodaňskou univerzitu navrhl v neorenesančním duchu zoologické muzeum v Krystalgade.