Ryšavá

Hana Ryšavá

*1. 8. 1957Prostějov, Česká republika
Hlavní obrázek
Je absolventkou Fakulty architektury VUT v Brně. V roce 1990 obhájila disertační práci na téma "Možnosti nového využití stávajících stavebních fondů textilního průmyslu města Brna".
Po celou dobu své odborné praxe působila externě či interně na FA VUT v Brně. V letech 1994-97 byla pověřena vedením Ústavu výrobních a užitkových staveb. Od roku 2000 do roku 2007 byla vedoucí Ateliéru veřejných staveb. V letech 2002-06 byla proděkankou pro vnější vztahy a statutárním zástupcem fakulty. Po celou dobu svého působení na fakultě se účastnila řešení výzkumných úkolů, přípravy výstav, konferencí a seminářů. Vedla studentské práce oceněné v soutěžích, byla školitelkou doktorandů.
Ve školním roce 1992/93 absolvovala studijní pobyt na Škole architektury KTH Stockholm ve Švédsku. Účastnila se projektu TEMPUS 1995-97, Czech Real Estate Management Education, a získala diplom Real Estate Studies z Leeds Metropolitan University.
Byla členkou Sekce ochrany průmyslového dědictví při NTM v Praze a členkou redakční rady časopisu Fórum architektury a stavitelství.
V letech 1997-98 byla vedoucí projektantkou v Atelieru Brno s.r.o., Architekti Hrůša & Pelčák. V letech 1998-2000 byla vedoucí odboru Stavba v TKB Kovoprojekta Brno a.s. Spolupracovala na urbanistických a architektonických soutěžích.
Na základě živnostenského listu projektuje od roku 1993, od roku 1999 jako autorizovaný architekt ČKA. Kromě vlastní projekční činnosti se poslední rok věnuje projektu artschool.cz (ateliéry výtvarného umění, architektury a designu pro každého).