GROUP A

Pelgrimsstraat 3, 3029 BH Rotterdam
(+31) 102 440 193
(+31) 102 449 990
mail@groupa.nl

Hlavní obrázek
GROUP A je ateliér zabývající se architekturou, urbanismem a interiérovým designem. Studio vedou Adam Visser, Folkert van Hagen, Maarten van Bremen a Philip Vencken.
Mezinárodní tým tvoří 35 architektů a 7 dalších zaměstnanců.
Všichni sdílíme jeden otevřený atelierový prostor, což podněcuje spolupráci mezi členy týmu i našimi návštěvníky, kteří se s námi střetávají v tomto dynamickém a krativním prostředí.
Vždy nás motivovala touha učit se a poznávat nové. Práce na různorodých architektonických zadáních a spolupráce s novými klienty nám umožňuje dále rozvíjet své dovednosti. Dialog, nové výzvy a stálý proces poznávání podporují trvalý vývoj naší práce. Vývoj tvoří jádro naší existence coby architektů. Vývoj nelze nikdy pokládat za statický nebo neměnný fakt. Snaha o dialog a výměnu znalostí představuje ideovou podstatu našeho studia a umožňuje nám vnímat každý projekt jako svěží a dynamický proces.
V kultuře naší kanceláře nepokládáme zkušenost za hodnotu vázanou k určitému specifickému užití. Vidíme ji spíše jako kontinuální, vyvíjející se proces. Způsob, jímž lidé žijí, pracují a relaxují je dynamický - a vyžaduje tedy otevřený přístup bez předsudků. Díky tomuto postoji je studio GROUP A schopné hledat nová řešení bez toho, aniž by bylo omezeno okolnostmi.

Realizace a projekty


0 komentářů
přidat komentář