Čelechovský

Gorazd Čelechovský

*3. 7. 1922Litovel, Česká republika
17. 9. 1991Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Biografie
Jedním z neprávem opomíjených a téměř zapomenutých architektů je Gorazd Čelechovský, který se narodil v Litovli do rodiny geometra Ing. Františka Čelechovského. V letech 1945-49 studoval na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství ČVUT a zároveň si doplňoval vzdělání na Semináři dějin umění UK. Přitom se věnoval také grafice, kterou několikrát představil veřejnosti na výstavách Hollara nebo později v Galerii Jaroslava Fragnera. Po studiích působil dlouhá léta v Pražském projektovém ústavu (1952-76), kde řídil práce ve vývojovém a experimentálním ateliéru. Na konci 50. let byl dva roky v Paříži, kde dohlížel na stavbu obytných domů pro československé diplomaty. Často pak krátkodobě působil i jinde v zahraničí. V roce 1976 nastoupil na šest let do Výzkumného ústavu výstavby a architektury v Praze, kde zastával funkci vedoucího ateliéru architektonického experimentálního projektování. Později s ústavem spolupracoval také externě. Dlouho byl redaktorem Československého architekta a ke konci života také jedním ze zakladatelů nadace Pangea. Vedle profese architekta se věnoval psaní poezie a fejetonů, byl schopným grafikem, ilustrátorem a malířem.
Gorazd Čelechovský se nejdříve věnoval projekční činnosti, později spíše analytickým a prognostickým pracím v oboru urbanismu a územního plánování. Československo reprezentoval v Montrealu na výstavě Expo 67 s projektem pražského satelitního sídliště „Etarea“ pro 135 000 obyvatel, který zpracoval s širokým týmem spolupracovníků. Projekt byl založen na systémovém přístupu, který měl humanizovat a zároveň i naturalizovat životní prostředí člověka. Ve svých projektech vycházel z analýz životního způsobu potenciálních obyvatel, zohledňoval ale také kulturní i přírodní prostředí. Hledal především nové tvarové i materiálové možnosti, kterými by se dala napravit monotónnost tehdejší hromadné výstavby.
Jan Dostalík
Výběr z projektů
Sídliště Odolena Voda (1955-62)
Sídliště Zahradní město – Praha (1960-77), s V. Sýkorou, J. Hromasem a dalšími
Studie experimentálního města Etarea (1967), s širokým týmem spolupracovníků
Studie nových forem bydlení Lysolaje v Praze (1967), s. L. Englichovou a V. Sýkorou
Studie sídliště Ostrava-jih, obvod VI b. (1968), s týmem spolupracovníků
Studie venkovského osídlení jako součást úkolu Funkční analýza územního uspořádání (1970), s. L. Englichovou, L. Menzlovou, L. Zahradníkovou a V. Sýkorou
Rekonstrukce Domu sovětské vědy a kultury v Praze (1972), s týmem spolupracovníků (dnes  All Colours Theatre)
Experimentální obytný soubor Kladno-Ostrovec 1981
Projekty pro Kuvajt, Libanon, Amán, Bagdád, Libyi, Los Angeles či Kanadu

Výběr z textů
ČELECHOVSKÝ, G. O sídlišti Odolena Voda. Architektura ČSR. 1955. s. 241-243.
ČELECHOVSKÝ, G. K otázce montovaných staveb. Československý architekt. 1956. r. 2, č. 14. s. 4.
ČELECHOVSKÝ, G. Kentauři, mloci a chataři. Československý architekt, 23. 2. 1957, roč. 3, s. 3-4.
ČELECHOVSKÝ, G. Praha – Zahradní město. Československý architekt, 22. 12. 1960, roč. 6, s. 1.
ČELECHOVSKÝ, G. – POLÁK, J. – ŠALDA, V. Od intuitivního k racionálnímu urbanismu. Československý architekt, 31. 12. 1962, roč. 8, s. 6.
ČELECHOVSKÝ, G. Zahradní město - východ. Československý architekt, 24. 2. 1962, roč. 8, s. 3.
ČELECHOVSKÝ, G. Příspěvek sociologie k řešení bytové otázky. Československý architekt, 30. 12. 1963, roč. 9, s. 7.
ČELECHOVSKÝ, G, Vzdušné zámky nebo Aetas aurea. Československý architekt, 28. 11. 1964, roč. 10, s. 5.
ČELECHOVSKÝ, G. K aktuálním otázkám pražské výstavby. Československý architekt, 6. 7. 1964, roč. 10, s. 2.
ČELECHOVSKÝ, G. Utopie v urbanismu. Z diskusního příspěvku na II. sjezdu Svazu architektů ČSSR. Československý architekt, 8. 6. 1964, roč. 9, s. 4.
ČELECHOVSKÝ, G. Co s obytnými okrsky? Československý architekt, 17. 10. 1966, roč. 12, s. 1-2.
ČELECHOVSKÝ, G. – STEHLÍK, J. – SÝKORA, V. Studie životního prostředí města – Etarea. Architektura ČSSR, 1967, roč. 26, s. 399-408.
ČELECHOVSKÝ, G. et al. Etarea: studie moderního bydlení. Československý architekt, 1967, roč. 12, č. 7, s. 236-241.
ČELECHOVSKÝ, G. – STEHLÍK, J. – SÝKORA, V. et al. Etarea: studie životního prostředí města. 1. a 2. díl. Praha: PPÚ, 1967.
ČELECHOVSKÝ, G. Studie nových forem bydlení. Československý architekt, 31. 1. 1968, roč. 13, s. 3.
ČELECHOVSKÝ, G. et al. Urbanistická studie Lysolaje. Architektura ČSSR, 1968, roč. 27, s. 303-310.
ČELECHOVSKÝ, G. Několik slov k rekreaci. Územní plánování, 1970, roč. 4, č. 1, s. 3-4.
ČELECHOVSKÝ, G. Systémové pojetí funkcí v urbanismu. Životné prostredie, 1970, roč. 4, s. 236-241.
ČELECHOVSKÝ, G. – ŠIPLER, V. Funkční analýza územního uspořádání – studie (cca 1970-71).
ČELECHOVSKÝ, G. et al. Přestavba venkovského osídlení. Československý architekt, 10. 9. 1971, roč. 17, s. 3-4.
ČELECHOVSKÝ, G. a kol. Architektonická koncepce nových forem bydlení. Část I a II. Praha: VÚVA, 1981.
ČELECHOVSKÝ, G. a kol. Architektonická koncepce nových forem bydlení část III. Praha: VÚVA, 1982.
ČELECHOVSKÝ, G. – ŠIPLER, V. Města jako systémy. Praha: Academia, 1983.

Zdroje
ČELECHOVSKÝ, G. – ŠIPLER, V. Města jako systémy. Praha: Academia, 1983.
DOSTALÍK, J. Ekologicky šetrné tendence v československém urbanismu a územním plánování v letech 1918 až 1968 (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 224-226.
Gorazd Čelechovský [on-line]. Informační systém abART, 2005-2006 [cit. 2.6.2013]. Dostupné ZDE.   
MÜLLEROVÁ-MACHOŇOVÁ, A. Medailony našich architektů. Československý architekt, 20. 11. 1969, roč. 15, s. 3.
Slova tvůrců. Architektura ČSSR, 1968, roč. 27, s. 651.