Bestelmeyer

German Bestelmeyer

*8. 6. 1974Mnichov, Německo
30. 6. 1942Bad Wiessee, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
German Johann Georg Bestelmeyer byl německý architekt, vysokoškolský pedagog a zástupce nacistické architektury, jehož realizace jsou nejčastěji ke spatření v Bavorsku. Pocházel z rodiny vojenského lékaře. 1893-97 absolvoval studium na vysoké škole technické v Mnichově u prof. Friedricha von Thiersche a na Akademii výtvarných umění ve Vídni u prof. Friedricha von Schmidta. Poté pracoval jako stavební dozor a projektant v Norimberku, Řezně a na univerzitě v Mnichově, kde v letech 1906-10 navrhl přístavbu hlavní budovy. 1910 byl jmenován profesorem na Technické univerzitě v Drážďanech, v následujícím roce přešel na drážďanskou Akademii výtvarných umění a v roce 1915 na Akademii výtvarných umění v Berlíně. 1919 se stal profesorem na Technické univerzitě v Berlíně-Charlottenburgu. 1922 se vrátil do Mnichova jako profesor na Technické univerzitě a od roku 1934 až do své smrti byl prezidentem Bavorské akademie výtvarných umění.
Bestelmeyer byl zastáncem lidové tradicionalistické architektury. Byl členem tzv. Mnichovské školy, kam patřil i Paul Troost. V roce 1928 založil společně s Paulem Schultze-Naumburgem a Paulem Schmitthennerem skupinu architektů Der Block, která byla v opozici vůči modernistické skupině Der Ring, kam patřili Bruno Taut, Walter Gropius a Erich Mendelsohn.
Ve 30. letech se stal oblíbencem nastupující nacistického režimu m.j. díky svému odmítání modernismu. Byl členem Werkbundu i antisemitské Militantní ligy pro německou kulturu. V roce 1935 se stal říšským senátorem pro kulturu. Přivedl švýcarské architekta a teoretika Alexandera von Sengera na bavorskou akademii a navrhl budovy, jako například kancelářskou budovu Luftwaffe na mnichovské Prinzregentenstraße. Navrhl také řadu protestantských kostelů a železobetonový dálniční most Mangfallbrücke.