Feuerstein

Günther Feuerstein

*21. 10. 1925 - Vídeň, Rakousko
Hlavní obrázek
Biografie
Günther Feuerstein je rakouský architekt a teoretik působící ve Vídni. V roce 1951 vystudoval na vídeňské technice architekturu a v roce 1956 se z něj stal autorizovaný architekt. V letech 1958-62 pracoval u Karla Schwanzera a podílel se např. na projektech rakouského pavilonu pro Expo 1958 do Bruselu na budově Wifi ve Vídni. 1962-2000 provozoval “Ateliér navrhování, plánování a výzkumu“. 1965-67 vypracoval disertační práci na téma „Archetypy budov“ a toto dílo o deset let později (1974-76) znovu přepracoval. V letech 1961-68 byl asistentem Karla Schwanzera na Ústavu teorie a navrhování staveb Technické univerzity ve Vídni. Pořádal „Klubové semináře studentů architektury“, kde došlo ke spolupráci experimentálních skupin: Coop Himmelb(l)au, Haus-Rucker-Co a Zünd-up. Kromě toho měl na starosti workshop navrhování experimentálních staveb, který se konal každé léto s 15 studenty. Günther Feuerstein patřil díky svým přednáškám ke katalyzátorům dalšího rozvoje vídeňské architektury v 60. letech minulého století. V rámci svých přednášek si zval hosty, které předtím děkanát TU neschválil, mezi jinými byl také Walter Pichler. Na základě tohoto znevážení byl po přednášce Otto Mühla, který vystoupil rámci jeho přednáškového cyklu, okamžitě propuštěn.
V letech 1970-72 organizoval ve svém ateliéru ve Weiden mimouniverzitní večery „O.O. - Open Office“. Jednalo se diskuzní fórum pro studenty a odborníky překračujícími obor architektury. V letech 1973-96 působil jako profesor prostorového ztvárnění na umělecko-průmyslové univerzitě v Linci.