Fritz Jaenecke

Hlavní obrázek
Biografie
Fritz Jaenecke vystudoval architekturu v Berlíně v roce 1928. Po několikaleté praxi v ateliéru Hanse Poelziga si založil vlastní ateliér. V období 1931-36 měl společnou praxi s Egonem Eiermannem. V roce 1937 se přestěhoval do Malmö, kde až do roku 1942 pracoval pro Carla-Axela Stoltze. V letech 1942-50 měl samostatnou kancelář. Na konci 40. let se mu podařilo zrealizovat obytný soubor Kirsberg. V roce 1950 se seznámil se Stenem Samuelsonem, který právě dokončil studium na Královském technologickém institut ve Stockholmu. Jejich společná práce se vyznačovala expresivním jazykem, který vybočoval z převažujícího směru radikální moderny. Ve druhé polovině 50. let se jejich kanceláři Jaenecke & Samuelson dostala k několika prestižním zakázkám včetně účasti na berlínské IBA (1957), kde realizoval výškový dům Schwedenhaus v Hansaviertel, a stadiony v Ullevi a Malmö (1958) pro mistrovství světa. V roce 1970 ukončil Janecke spolupráci se Samuelsonem a kromě samostatného ateliéru v Malmö byl také profesorem architektury v Cáchách, kde provozoval druhou kancelář.

Realizace a projekty