Krejčí

František A. Krejčí

*14. 5. 1908Brno, Česká republika
12. 12. 1981Praha, Česká republika
Hlavní obrázek
Patřil mezi brněnskou meziválečnou architektonickou avantgardu, ovlivněnou funcionalismem a dalšími moderními uměleckými směry. Architekturou a urbanismem se vždy zabýval v širších souvislostech výtvarného umění, životního stylu a prostředí. Věnoval se také teorii architektury a estetice, výstavnictví, designu, malbě, scénografii. V letech 1927 - 1933 studoval na České vysoké škole technické - Odbor architektury a pozemního stavitelství a zařadil se tak mezi první absolventy této školy. V období let 1935-1940 realizoval v Brně řadu svých projektů ve stylu "bílého funkcionalismu", především menší činžovní domy, které jsou s odstupem let oceňovány jako trvalá součást brněnské meziválečné architektonické moderny.
Nájemní řadové domy v Brně-Černých polích (Provazníkova ul.) 1938
Pro jeho tvorbu bylo typické důsledné promýšlení estetického účinu exteriérů a detailní propracování funkčních vazeb interiérů. V kontextu novodobého chápání urbanismu prosazoval ideu, že architekt nejen vytváří životní prostředí člověka, ale je také "architektem lidských duší".
Publikoval řadu odborných i populárních článků. Spoluzakládal brněnský Stavoprojekt, v 50. letech pracoval pro Slovenský pamiatkový ústav v Bratislavě a pro Český fond výtvarného umění v Praze, poté se vrátil do Brna k práci na rozsáhlejších projektech (hotely, nádraží). Po roce 1968 přijal nabídku k práci v Útvaru hlavního architekta města Prahy, kde se věnoval družstevní výstavbě rodinných domů a urbanismu nových pražských čtvrtí.
Od roku 1981 je zastoupen ve sbírkách Muzea města Brna, jeho díla jsou vystavena v expozici brněnské moderní architektury na Špilberku.

Realizace a projekty

Další stavby a projekty
1934 Expozice velkomlékáren na Potravinářské výstavě na Výstavišti v Brně
1936 Úprava předmostí mostů přes Svitavu v Brně-Obřanech
1936 Rekreační chata u řeky Svratky v Brně-Jundrově
1937 Nájemný dům v Brně (Pellicova 25)
1938 5 nájemných řadových domů v Brně-Řečkovicích (Sibiřská 49-53b)
1938 3 rekreační chaty pro kníničskou přehradu
1938 Rodinný dům v Brně-Pisárkách
1939 Rodinný dům a 2 nájemné domy v Brně-Žabovřeskách (Rostislavova ul. dnes Vrázova 11-15)
1939 Rodinný dům dr. Jabůrka v Brně-Žabovřeskách
1939 4 nájemné řadové domy v Brně-Černých polích (Provazníkova 37-43)
1940 3 nájemné domy s restaurací v Brně-Juliánově (Bělohorská 63-67)
1941 Rekreační chata v Radňovicích
1943 Rodinný dům s květinářstvím v Hodoníně
1944 Vinné sklepy v Mutěnicích
1937-1949 Směrné územní a regulační plány 78 měst a obcí (, mj. Brtnice u Jihlavy, Mutěnice, Kroměříž, Frýdlant n. O., Mohelno, Slavonice, Budišov, Rajnochovice, Postoupky, Střílky, Hradčany aj.)
1946 Domov mladých v Brně (Havlenova ul.)
1946 Mikrobiologický ústav Masarykovy univerzity na Pekařské ul.
1946 Rodinný dům v Litomyšli
1946 Přestavba památkového domu na náměstí v Litomyšli
1947 Obytné nájemní domy plicní léčebny v Pasece u Uničova
1947 Střední škola v Budišově u Třebíče
1947 Národní a mateřská škola v Bezměrově u Kroměříže
1948 Vila s lékařskou ordinací ve Žďáru n. S.
1949 Internáty hornického dorostu ve Zbýšově
1946-1950 Úprava Mariánského údolí v Brně-Líšni pro lidové slavnosti
1949 Vládní pavilon v Brně-Líšni
1949 Radnice a kulturní dům v Břeclavi 
1951 Dům služeb v Žermanicích
1951 Most přes Svratku v Brně-Pisárkách
1952 Turistický hotel v Ostrově v Moravském krasu
1953-1955 Architektonicko-historický průzkum 7 zámků a kaštielů v nitranském kraji na Slovensku 
1954 Rekonstrukce a dostavba empírového zámku v Solčanech na Slovensku
1955 Rekonstrukce renesančního kaštielu v Horné Vsi na Slovensku
1953-1958 Doktorská práce Základy estetiky architektury a urbanismu
1955 Památník B. Šmerala v areálu Šmeralových závodů v Brně
1955 Úprava a zařízení interiérů hal a čekáren Hlavního nádraží v Brně
1958 Rekonstrukce historické budovy Moravského muzea v Brně (kapucínský klášter a biskupský dvůr)
1963 Hotel Pozemstav se 760 lůžky v Brně-Štýřicích (Horní ul.)
1963-1964 Hlavní budova nádraží ve Žďáru nad Sázavou
1969 2 bytové domy v Praze 5 (Na Hřebenkách 65-67)
1973 Rodinné domy v Praze 4 - Podolí (Vápencová ul.)
1977 Rodinné domy skupinové výstavby v Praze 4 - Kateřinkách
1977 Studie Příprava soustředěné přestavby v Praze 1976-1995
1979 Teoretická studie Zůstane architektura uměním? [studie získala Cenu Svazu architektů ČSSR (1980)]

Zaměstnání
1927-1933 Česká vysoká škola technická - Odbor architektury a pozemního stavitelství
1932-1933 asistentem J. Krohy
1934-1935 Ústav architektury II a Ústav stavby měst I České vysoké školy technické v Brně (atelier B. Babánka)
1935-1942 samostatný úředně autorizovaný civilní inženýr-architekt
1945 člen prvního revolučního Národního výboru v Brně (referent pro stavebnictví a bydlení)
1946-1948 Zemský národní výbor v Brně (oblastní plánovatel pro okresy Kroměříž a Holešov)
1948-1952 Stavoprojekt Brno (vedoucí atelieru), 1953-1955 Slovenský pamiatkový ústav v Bratislavě
1955-1957 Český fond výtvarného umění Praha (konzultant)
1958-1967 Pozemní stavby Brno (vedoucí projektant)
1968-1980 Útvar hlavního architekta města Prahy (hlavní referent)

Literatura
  • TOMAN, Prokop: Nový slovník československých výtvarných umělců, I. díl A - K, vyd. Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 1993, ISBN: 80-933648-4-1
  • SEDLÁŘOVÁ, Jitka. Výtvarná kultura v Brně 1918-1938: [Katalog výstavy] : Mor.galerie v Brně, Pražákův palác, Husova 18 : Brno, listopad 1993-únor 1994. Brno: Moravská galerie, 1993. ISBN 80-7027-025-X.
  • Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (ed. P. Pavliňák), VI. díl Kon - Ky, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2001, ISBN: 80-86171-06_X
  • Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Redaktor Anděla HOROVÁ. Praha: Academia, 2006. ISBN 80-200-1209-5.
  • HLAVÁČKOVÁ, Petra, ed. Brněnský architektonický manuál: průvodce architekturou 1918-1945. Brno: Dům umění města Brna, c2012. ISBN 978-80-7009-161-6.