Biografie
1986-94 - studium architektury na Technické univerzitě v Braunschweigu a Sci-Arc v Santa Monica, diplom získal na univerzitě ve Stuttgartu, v magisterském studiu pokračoval na Columbia university v New Yorku, spolupracoval s ateliérem UNStudio v Amsterodamu
1996-2002 - společně s Erhardem Fischerem vedl v Mnichově vlastní ateliér
od 2002 - vlastní praxe Fischer Architekten v Mnichově