Arnim

Ferdinand von Arnim

*15. 9. 1814Trzebiatów, Polsko
23. 3. 1866Berlín, Německo
Hlavní obrázek
Biografie
Ferdinand von Arnim byl historizující pruský architekt a malíř. Byl žákem Karla Friedricha Schinkela a pracoval převážně v Berlíně a Postupimi. V letech 1833-38 navštěvoval berlínskou Královskou stavební školu. V roce 1839 se stal členem berlínského Spolku architektů a od roku 1840 pracoval jako stavbyvedoucí Ludwiga Persiuse. V roce 1844 se stal stavebním inspektorem a 1845 byl jmenován členem sboru odborníků pro údržbu císařských zámků. Kromě toho působil jako architekt prince Karla Pruského. Od roku 1846 učil na berlínské Stavební akademii, kde se v roce 1857 stal profesorem.