Milučký

Ferdinand Milučký

*26. 9. 1929Rajec, Slovensko
26. 7. 2019Bratislava, Slovensko
Hlavní obrázek
Biografie
Ferdidand Milučký je rodákom z Rajca. Vyštudoval Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva v Bratislave. 
Po absolvovaní sa v roku 1953 stal odborným asistentom. Od roku 1958 pracoval ako vedúci a hlavný projektant v spoločnosti Stavoprojekt Bratislava. V rokoch 1970 - 1971 bol vedúcim ateliéru v Združení projektových ateliérov v Bratislave. Ďalšie dva roky pôsobil v Projektovej organizácii spoločenských stavieb Bratislava ako hlavný projektant. 
Od roku 1992 bol Ferdinand Milučký autorizovaným architektom v Slovenskej komore architektov. 
V roku 1993 zrealizoval slovenský architekt výstavu celoživotného diela v Slovenskom národnom múzeu. 
Venoval sa architektúre, tvorbe v pamiatkovom prostredí, urbanizmu, interiéru, občianskej a bytovej výstavbe, ako aj výstavníctvu. Je nositeľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy (1. september 2005). 
Je autorom krematória v Bratislave, spoluautorom sídliska Trávniky v Bratislave, Domu umenia v Piešťanoch ale aj budovy bývalého česko-slovenského veľvyslanectva v Ríme. Ocenenie: 


1964 - Cena Dušana Jurkoviča za interiérovú tvorbu a výstavníctvo (Dom knihy, Ľud a krása) 

1966 - Cena Dušana Jurkoviča za urbanistickú tvorbu (obytný celok Trávniky), Bratislava 

1967 - Cena Dušana Jurkoviča za Krematórium a urnový háj, Bratislava 

1967 - Cena Dušana Jurkoviča za interiérovú tvorbu Expo ’67 Montreal (Slovenská reštaurácia, Kinoautomat) 

1969 - Štátna cena za KO za Krematórium a urnový háj, Bratislava 

1971 - Cena Dušana Jurkoviča za Spoločenský dom SR v Moskve 

1980 - cena ministra výstavby SSR za Dom umenia v Piešťanoch

1988 - cena Zväzu slovenských architektov za Klenotnicu na Bratislavskom hrade

1993 - cena Emila Belluša za celoživotné dielo 

1999 - J. G. Herderova cena za architektúru v európskom kontexte udelená Univerzitou Viedeň 

2005 - Rad Ľudovíta Štúra II. triedy

Architektonické diela:


1967 - Krematórium a Urnový háj 

1968 - Sídlisko Trávniky, Bratislava (zbúrané centrum) 

1970 - Spoločenský a obytný dom veľvyslanestva ČSSR (dnes SR), Moskva 

1971 - Veľvyslanectvo ČSSR (dnes SR) v Ríme 

1975 - Výstavné pavilóny PKO, Bratislava (zbúrané) 

1978 - Park Andreja Hlinku, Ružinov 

1980 - Dom umenia, Piešťany

1985 - Vlastný rodinný dom, Bratislava

1986 - Hrad a hradný areál

1988 - Hlavné námestie, Bratislava 

1988 - Františkánske námestie, Bratislava

1989 - Hradný vrch, Bratislava Rekonštrukcie (budovy a interiéry): 


1964 - Vináreň Veľkí františkáni 

1965-71 - Expozícia dejín Slovenska, Bratislavský hrad (2 etapy, zlikvidovaná v marci 1993) 

1967 - Bratislavská reštaurácia Expo ’67, Montreal 

1988 - Klenotnica, Bratislavský hrad

1991 - Renesančná radnica, Rajec 

1992 - CK Tatratour, BratislavaVýstavy: 

1958 - Výstava Družstevný byt, Bratislava 

1962 - Výstava Ľud a krása, SNM, Bratislava 

1993 - Výstava Vlastné dielo, SNM, Bratislava

Realizace a projekty