Vodní dílo v krajině

Sborník konference na lodi

Autor: Vladislava Valchářová, Lukáš Beran
Nakladatelství: Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT
Rok vydání: 2007
ISBN: 80-01-03510-7
Formát: 183 stran, 143x297 mm, kroužková vazba
Jazyk: česky
Běžná cena: 120 Kč
Naše cena: 120 Kč (bez 10 % DPH: 109,09 Kč)
  4,86 € (bez 10 % DPH: 4,37 €)
Skladem: 0 ks (standartní doba expedice do 7 dnů)
 

Vodní dílo v krajině - sborník stejnojmenné konference, pořádané Výzkumným centrem průmyslového dědictví ČVUT v Praze v červnu 2006.

Území regulovaného toku středního Labe od Jaroměře po Mělník, kde od počátku 20. století vznikala vodní díla - jezy, mosty, hydroelektrárny - navrhovaná předními českými inženýry a architekty, zůstávalo dlouho stranou badatelského zájmu. Mezioborová konference "Vodní dílo v krajině", pořádaná při příležitosti oslav 300 let založení pražské techniky, se pokusila téma doplnit o nové poznatky.
Publikaci, která vznikla na základě konference uspořádaná na palubě lodi, plující z Poděbrad do Mělníka, doplňuje itinerář plavby, dobové texty o vodních stavbách a krajině, charakteristiky osobností a firem, přehledy, tabulky a mapy. Je součástí práce VCPD na rozvojovém programu MŠMT ČR "Mezioborová hlediska vývoje technických odvětví a průmyslové architektury na území České republiky se zřetelem k jejich typologii".

Konferenční příspěvky:
Vodocestný zákon a jeho realizace (Ivan Jakubec / Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze), Vznik a vývoj oboru vodního stavitelství na pražské technice (Jiřina Masnerová - Vít Šmerha / Archiv ČVUT v Praze), Labe: krajina, lidé a povodně (Václav Cílek / Geologický ústav AV ČR), Elektrifikace Československa 1918-1938 a vodní díla na Labi (Marcela Efmertová / FEL ČVUT v Praze), Stavba a krajina (Rostislav Švácha / Ústav dějin umění AV ČR), Architektura zdymadel středního Labe (Lukáš Beran / Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze), Kulturní krajina labského údolí a záměry výstavby nových plavebních stupňů na dolním Labi (Ivan Vorel / FA, FSv ČVUT v Praze), Nosné části a zakládání hydrotechnických staveb a jejich rekonstrukce (Václav Jandáček / Projektová, konzultační a inženýrská kancelář), Vodní cesty a vodní díla novým cílem naučné turistiky (Jan Čábelka / expert spolupracující s VCPD ČVUT v Praze)