Stavebně technické průzkumy MP 8.1

Autor: Vojtěch Mencl
Nakladatelství: Informační centrum ČKAIT
Rok vydání: 2012
Formát: 44 stran, formát A5
Jazyk: česky
Běžná cena: 110 Kč
Naše cena: 105 Kč (bez 0 % DPH: 105,00 Kč)
  4,34 € (bez 0 % DPH: 4,34 €)
Skladem: 0 ks
 

Ke zjištění technického stavu stavby jako celku a funkčních dílů stavby slouží stavebně technický průzkum stavby. Jeho cílem je získání a hodnocení informací na základě analýzy dokladů o stavbě, prohlídky stavby při použití objektivních zkušebních metod. Výsledným dokumentem je hodnocení stavby s důrazem na nosnou konstrukci stavby. Vzájemné sladění požadavků průzkumu a následného zhodnocení spolehlivosti nosné konstrukce je obsahem normy ČSN ISO 13822:2005 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí, a to v souladu s požadavky soustavy norem Eurokódů. Jde tedy o rozšíření rozsahu průzkumu na stavební nenosné funkční díly a upozornění na postupy kontroly a obnovy technologických zařízení staveb a technických zařízení budov. Pomůcka je rozdělena do sedmi kapitol, které popisují stavbu a její členění, druhy průzkumů území a staveb, metodiku stavebně technického průzkumu, etapy stavebně technického průzkumu a hodnocení staveb, podklady pro hodnocení staveb a funkčních dílů staveb a doporučení pro průzkumy jednotlivých typů staveb.