MEGASTORE

Autor: Alexandr Skalický
Nakladatelství: Jalna
Rok vydání: 2005
Formát: 180 stran, 20 x 22 cm,<BR>brožovaná vazba
Jazyk: česky
Běžná cena: 295 Kč
Naše cena: 260 Kč (bez 10 % DPH: 236,37 Kč)
  10,57 € (bez 10 % DPH: 9,51 €)
Skladem: 0 ks (standartní doba expedice do 5 dnů)
 

Kniha je souborem dvaceti architektonických projektů a realizací, samostatně publikovaných textů o architektuře, kreseb a fotografií autora za období posledních dvaceti let. Je členěná do deseti kapitol. 1 - Architektura je celá věnována možné koncepci současné architektury.
2 - Kontext tvoří patnáct textů komentující situaci české architektury v průběhu posledních sedmnácti let. 3 - Revize představuje zrealizované stavby. 4 - Přesah, alternativu k architektuře představuje v knize uvažování a promýšlení vizuálního umění. 5 - Rozhovor o architektuře, umění, textech a životě uskutečněný s Janem Kratochvílem pro internetový server archiweb.cz. 6 - Topografie města je zaměřena na přehodnocení současného architektonického myšlení o výstavbě městských zón a vysvětlení koncepce odlehčeného urbanismu. 7 - Skicář vyskládala koláž různých nerealizovaných projektů a textů k nim. 8 - Rejstříky obsahují autory projektů a vyobrazení. 9 - Profil je úplnou biografií autora. 10 - Resumé tvoří překlady nejdůležitějších textů souboru do angličtiny a němčiny.Osobnost Alexandra Skalického je pro mne ztělesněným etalonem toho, jak by měl vypadat současný český architekt. Nejen že architekturu navrhuje, ale také o ní píše, přednáší a hlavně přemýšlí. Část své kreativní činnosti věnuje také výtvarnému umění. Snad zbývá už jen pedagogická činnost a máme tu čest s ideálním tvůrcem. Na začátku letošního roku vydal knihu shrnující své myšlení a dosavadní práci.
V zahraničí bývá zvykem, že monografie o žijících architektech píší teoretici architektu- ry. V Čechách tomu tak není a dlouho nebude. Běžné jsou u nás katalogy k výstavám, ale ryzí monografie se nenosí. Megastore vnímám jako jakýsi mezistupeň mezi katalogem k výstavě a klasickou monografií. Příčinou je pravděpodobně i formát knihy.
Kniha je dle mého zjištění koncipována jako výprava do krajiny, ve které autor pracuje respektive uvažuje. Hned první kapitola nás zve na procházku průměrným městem, kde sled fotografií navozuje aktuální životní prostředí lidského bytí. Hmotná formální stránka prostředí je doplňována o život - nerůznější plakáty, billboardy, cedule nebo reklamy ovlivňují emocionální působení prostoru, někdy jej zcela ovládají. Šíře výkladu první kapitoly může být značná - od obrazu mediální informační společnosti, přes potřebu zachytit současného ducha místa nebo přímo ducha společnosti, až třeba po vztah hmotného - veřejného prostoru města, jeho archi- tektury a nehmotného - myšlení, informace, dojmu. Ve své podstatě vlastně zdokumentovaná atmosféra, ve které autor tvoří.
Po obrazovém naladění Skalický představuje východiska své práce. Své architektonické myšlení - ono pozadí tvorby, za které pokládá vlastní názor, styl, nikoli kopírování, jako je tomu u jeho souputníků. Obzvláště zajímavé je pročíst sérii článků od roku 1987 do současnosti. Takový průřez myšlením se jinde těžko vidí. Alexandr Skalický v nich dokazuje, jak moc se zajímá o současné dění ve světě, jak nachází paralely nebo korekce u nás a jak by se měly nebo jak se promítají tyto souvislosti do jeho práce či celé české architektury.
Další kapitolou jsou realizovaná díla a projekty. Přesun od skrovných porevolučních za- čátků k sebevědomým formám současným nachází své vysvětlení v předchozích textech. Jistá myšlenková těžkost až vykonstruovanost je opuštěna a nahrazena ryzí architektonickou prací. Absence pomůcek z oblasti hudby apod. vede k jasnějšímu a zřetelnějšímu odhalení podstaty Skalického architektury. Myšlenková orientace na progresivní scénu holandskou či slovinskou a její filozofii je metamorfována do naší české kotliny a ústí v jedinečném stylu. Nikoli oslava technologií, ale oslava prostorového a provozního řešení. Skalický a Archteam dosahují účinu svých staveb základními architektonickými prostředky, nikoli kašírkou nebo přehřátými detaily.
Zcela ojedinělý je autorův pohled na otázky urbanistické. Roviny, ve kterých o součas- ném městě přemýšlí, jsou novátorské a vybočují z konzervativně památkářského nebo naopak technokraticko dopravního pohledu na věc. Skalický se zabývá menšími sídly a především na revitalizaci centra Náchoda prokazuje, že jeho myšlení je přínosné. Je sympatické, že neoddě- luje urbanismus a architekturu, tak jak se to děje kolem nás, ale chápe tyto obory jako dvě strany jedné mince. Pravděpodobně v tomto pojetí bude nutné k aktuálním otázkám urbanismu přistupovat.
Kniha je také doplněna o autorovo výtvarné dílo doplněné recenzemi nebo vlastními texty. V závěru knihy se nachází přehledný rejstřík a faktografie Skalického díla. Publikace má svěží grafický design a je radost ji číst. A proč vlastně Megastore? Podobně jako první kapitola, i tento název vybízí k mnoha interpretacím. Osobně jej překládám jako "velmi dobrá zásobárna myšlenek".

Pro další souvislosti doplňuji:
mega - strašně moc, extrémně - 'mega'; velmi dobrý, působivý, skvělý - 'mega' používají mladí lidé před podstatnými jmény, aby zdůraznili určité kvality
store - obchod, nákupní středisko, prodejna, provozovna; zásoba, rezerva; sklad, zásobárna; uložit, uchovat

Související

  
0 komentářů
přidat komentář