Letní rezidence Pražanů

Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století

Nakladatelství: Národní památkový ústav
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-86516-82-0
Formát: 22,5 x 24,5 cm, 445 stran, vázaná
Jazyk: česky
Naše cena: 1000 Kč (bez 10 % DPH: 909,10 Kč)
  42,92 € (bez 10 % DPH: 38,63 €)
Skladem: 0 ks
 

Kolektiv autorů pod edičním vedením Šárky Koukalové podrobně představuje pětapadesát staveb vilové architektury řazených podle čísel popisných – počínaje dobřichovickým zámkem čp. 1, který byl letní rezidencí velmistrů Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, a konče kvalitními příklady soudobé architektonické produkce. Převážná část publikace je věnována vilovým stavbám, které vznikaly od 80. let 19. století do současnosti (včetně plánů, historických fotografií a současných fotografií exteriéru i interiéru).
Kniha vznikla ve spolupráci s majiteli vil, kterým patří velké poděkování. Bez jejich finanční pomoci, vstřícnosti k tomuto projektu a ochoty poskytnout cenné podklady by nikdy nemohla vyjít v odpovídajícím rozsahu.

Druhé, doplněné vydání.

Obsah:
Úvodní slovo / Naďa Goryczková
Poděkování
Úvod / Šárka Koukalová
Dobřichovická villegiatura. Historie, architektura, osobnosti / Šárka Koukalová
Letovisko Dobřichovice v dějinách české architektury / Vladimír Czumalo
Územní plánování a územní rozvoj Dobřichovic v 19. a 20. století / Jaroslav Šulc
Zahrady dobřichovické villegiatury / Stanislav Svoboda
Osudy dobřichovických domů po roce 1945. Konfiskace a omezování vlastnických práv / Václav Kratochvíl
Katalog staveb / Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Eva Novotná, Radoslava Schmelzová
Rozhovory s potomky významných majitelů vil / Šárka Koukalová, Eva Novotná
Doslov / Vladimír Czumalo
Prameny a literatura
Seznam vyobrazení
Anglické a německé resumé
Jmenný rejstřík