49+1 architektura Hradec Králové 1990–2005

Autor: Vladimíra Šilhánková, Petr Šilhánek
Nakladatelství: AMOS Editio
Rok vydání: 2006
Formát: 13 x 20 cm, 124 stran
Jazyk: česky, anglicky
Běžná cena: 220 Kč
Naše cena: 200 Kč (bez 10 % DPH: 181,82 Kč)
  7,63 € (bez 10 % DPH: 6,87 €)
Skladem: 0 ks (standardní doba expedice do 7 dnů)
 

Hradec Králové si zakládá na svém přízvisku "Salon republiky" a trvale se snaží na tento odkaz navazovat. Moderní architektura (tj. architektura prvních cca 30 let 20. století) se zde těší velké pozornosti a je hojně prezentována. Vedle toho ale zejména v posledních 15-ti letech zde vznikla řada architektur, které mají, ne-li evropskou tedy minimálně celostátní kvalitu. Této oblasti, která může aktivizovat cestovní ruch, propojit odkaz Salonu republiky se současnou atraktivitou města se věnuje nová publikace, která mapuje architektonické počiny uplynulého období a zpracovává je do přehledné formy průvodce.
Publikace představuje 49 nových architektonických počinů z let 1990 - 2005 v Hradci Králové a jeho blízkém okolí a jednu dosud nedostatečně publikovanou stavbu z období funkcionalismu. V publikaci jsou uvedeny stavby jako Bytový dům v ulici Na Střezině, administrativní budova společnosti GIST, Záložní zdroj tepla, rekonstrukce objektu Filharmonie apod.
Každá stavba je dokumentována fotografiemi a dalšími grafickými materiály (půdorysy, řezy, pohledy, vizualizace) a dále doplněna základní informační bází - datem realizace, autorským kolektivem apod. Každé publikované stavbě je věnována jedna dvoustrana. Součástí publikace jsou i mapy s lokalizací jednotlivých popisovaných objektů tak, aby orientace uživatele průvodce byla maximálně komfortní.Knižních průvodců po historické architektuře jednotlivých měst je bezpočet a svědčí to i o kulturní úrovni obyvatelstva daných sídel. … Vydávání městských průvodců se skutečně soudobou architekturou patří stále k ojedinělým počinům, které je třeba všemožně podporovat a propagovat, neboť jednoznačně přispívají ke zvyšování, bohužel, stále pokleslé představy o kvalitní současné architektuře mezi širší veřejností. Samozřejmě je nutné, aby bylo především co představit a nabídnout zájemcům kvalitní informační materiál, který mnohdy překvapí i místní obyvatelstvo. Hradec Králové je bezesporu městem, které má na co navazovat z architektury 20. století. …
Je nutno ocenit úsilí s jakým autoři přistoupili k tomuto průvodci. ... Základním vybavením architektonického průvodce by měla být informace o objektu, adresa, jména všech tvůrců celým jménem, datace, fotografická a především i výkresová dokumentace a výstižné a přitom stručné heslo. To vše zabaleno do přehledné a působivé grafické úpravy. Mám za to, že tento průvodce se tomuto ideálu téměř přiblížil, občas chybí právě výkresová část, ale zásadním nedostatkem se to nejeví.
... Období po roce 1989 si v padesáti realizacích připomíná i tento soubor. Po jistém tvůrčím přetlaku, jenž se projevuje právě v nadbytku forem i materiálů, dochází časem ke zklidnění a kultivaci architektonického projevu u jednotlivých ateliérů i samotných tvůrců. K pozoruhodným ateliérům, překračujícím místní region patří jistě Žárovka Architekti. Ke cti vedení města pak infiltrace i přespolních architektů prostřednictvím veřejných anonymních architektonických soutěží. Z poslední doby jde o výstavbu výukových prostor v areálu lékařské fakulty od pražského ateliéru Domy,s. r. o. architekti M. Juha, J. Topinka. Hojně publikovaná realizace zaujme svým netradičním organickým tvarováním, odrážejícím nejnovější světové tendence. V současné době se realizuje další vítězný návrh ze soutěže z roku 2002 na knihovnu od ateliéru Projektil, architekti : R. Brychta, A. Halíř, P. Lešek, O. Hofmeister. …
Karel Doležel