Kallmorgen

Werner Kallmorgen

*15. 8. 1902Hamburg, Germany
26. 1. 1979Heimhart, Germany
Hlavní obrázek
Biografie
Max Georg Werner Kallmorgen byl německý architekt, který v poválečném Hamburku navrhl řadu veřejných budov, obchodních domů, divadelních staveb a sídlišť v modernistickém duchu. Jeho dědeček Friedrich Kallmorgen (1819-91) byl významným stavitelem a majitelem cihelny, který ve 2. pol. 19. stol. společně s Manfredem Semperem (1838-1913, synem Gottfrieda Sempera) realizoval řadu staveb v tehdy dynamicky se rozvíjející čtvrti Altona na západě Hamburku. Wernerův otec Georg Kallmorgen provozoval významnou arch. kancelář Lundt & Kallmorgen a v období 1908-14 byl stavebním radou v Altoně.
Werner Kallmorgen studoval v letech 1920-25 architekturu na Technických univerzitách v Mnichově a Drážďanech. V období 1927-28 působil na stavebním úřadu v Altoně a následně si založil vlastní praxi. V průběhu 30. let realizoval především rodinné domy. Během 2. světové války pracoval na projektech leteckých krytů a v letech 1945-47 byl členem urbanistického týmu na obnovu města Hamburku. Mezi hlavní Kallmorgenovy realizace patří obnova hamburských přístavních skladů, návrh interiérů oper budova v Hannoveru a Kielu a hamburských divadel Altona a Thalia. V roce 1963 založil společnou kancelář se svým synem Thomasem, Karlheinzem Rieckem a Gustavem Karresem. V roce 1974 se stáhl do ústraní z důvodu kritiky prodražení polikliniky v Altoně (1958-70) a přestěhoval se do dolnobavorského Heimartu, kde v roce 1979 také zemřel.