Voda

Václav Voda

*1929 - Cítoliby, Czech Republic
2012 - Liberec, Czech Republic
Hlavní obrázek
Biografie
Václav Voda byl statik a jedna z vůdčích osobností Sialu v době jeho největší slávy. Absolvoval gymnázium v Lounech (1948) a Fakultu inženýrského stavitelství v Praze (1954). Poté nastoupil na umístěnku do libereckého Stavoprojektu. Spolu s architektem Karlem Hubáčkem odešel v roce 1968 do nově založeného ateliéru Sial, kde se postupně stal jedním ze dvou hlavních statiků. Jako projektant pak pracoval ve Stavoprojektu Liberec až do počátku devadesátých let. Podepsal se na podobě řady realizací Sialu, proto ho lze považovat za spoluautora těchto staveb. Byl také jedním z první skupinky vyučujících, která přišla na nově založenou Fakultu architektury VŠST počátkem ledna 1995, kde působil až do 2007. V roce 2004 byl oceněn bronzovou medailí rektora TUL za mimořádné zásluhy ve vědecké a odborné práci a při výchově studentů.

Realizations and projects