Effenberger

Theo Effenberger

*21. 8. 1882Wrocław, Poland
6. 3. 1968Berlin, Germany
Hlavní obrázek
Biografie
Theodor Effenberger byl německý architekt a vysokoškolský pedagog. Navštěvoval střední průmyslovou školu ve Vratislavi a vystudoval architekturu na Vysoké škole technické v Darmstatu u Karla Hofmanna, Friedricha Pützera a Georga Wickopa. Následně pracoval ve stavebních kancelářích v Magdeburgu, Altoně a Augsburgu. V roce 1910 se stal spoluzakládajícím členem 'Slezského svazu domobrany'. Od roku 1911 byl členem 'Slezského uměleckého svazu', který sloužil ke komunikaci reformovaných uměleckých kruhů a vratislavskou avantgardou. V roce 1913 se účastnil Stoleté výstavy. Od 1907 navrhl řadu malých rodinných domů. Po první světové válce se začal angažovat ve výstavbě sociálních sídlišť. 1929 se účastnil výstavy WuWA. Po odvolání z Vysoké školy technické ve Vratislavi v říjnu 1933 působil od roku 1934 jako učitel kresby na Státní umělecké škole v Berlíně. Po roce 1945 byl odborným asistentem oboru architektury na nově vznikající HfbK (Vysoká škola výtvarných umění) v Berlíně, kde se stal v roce 1950 řádným profesorem. 1947-49 pracoval na Ústavu pozemních staveb pod Hansem Scharounem, kde společně s Maxem Tautem vedli oddělení obytných staveb.