Biografie
Súčasťou tímu ALEXY&ALEXY sa stal ešte počas študentských rokov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave, kde promoval v roku 2008. Následne pokračoval na Fakulte architektúry STU. Štúdium ukončil v roku 2010 diplomovým projektom, ktorý získal druhé miesto v súťaži O Cenu Dexia banky.

Realizations and projects