Biografie
1991 - vystudoval Fakultu architektury na univerzitě v Janově a Architektonický univerzitní institut v Benátkách
1991-95 - pracoval jako asistent a přednášející na Fakultě architektury NTNU (Norský věděcký a technologický institut)
1993-95 - konzultant diplomových prací na Fakultě architektury NTNU
1995 - založil vlastní ateliér Reiulf Ramstad Arkitekter AS (RRA)
1997-2003 - pravidelný porotce ateliérových prací na Fakultě architektury NTNU
2000 - inicioval vznik Architektonického trienále v Oslo
2001 - byl kurátorem Norska ve Skandinávském pavilonu
2001-06, 2009-12 - řádný porotce diplomových prací na Fakultě architektury NTNU
2004 - získal profesuru na Škole architektury a designu v Oslo (AHO)
2008-11 - řádný porotce diplomových prací na AHO

Realizations and projects