PROJEKCE TZB PROKEŠ s.r.o.

PROJEKCE TZB PROKEŠ s.r.o.

Kancelář Brno:
Hlinky 135/68, 603 00 Brno

Kancelář Praha:
Anděl Park
Karla Engliše 3201/6, 150 00 Prague

Hlavní obrázek
O nás
Zajišťujeme projekční práce v oblasti technického zařízení budov. Díky našemu širokému týmu a dlouholetým zkušenostem dokážeme nabídnout celkový koncept řešení techniky prostředí staveb, který bude ve vzájemném souladu všech dotčených profesí. Rádi nabídneme naši spolupráci v postup- ných krocích, tedy od koncepce, přes projekt pro stavební řízení, dokumentaci pro provedení stavby až po autorský dozor a nebo třeba jen spolupráci.
Naše služby
Zajistíme pro Vás jednotlivé stupně projektové dokumentace:
 • studie
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro výběr dodavatele
 • dokumentace pro realizaci stavby
 • dokumentaci skutečného provedení
 • výkon technického dozoru investora

Zajistíme kompletní projekční práce v oborech:
 • Zařízení pro vytápění staveb
 • Zařízení pro ochlazování staveb
 • Zařízení zdravotně technických instalací
 • Zařízení vzduchotechniky
 • Plynová zařízení
 • Vodohospodářské stavby
 • Systémy MaR